Oblíbené ()

Spánková apnoe a práce

Z šetření National Sleep Foundation Poll ve Spojených státech vyplynulo, že přibližně 1 ze 3 osob je klasifikována jako „riziková z hlediska spánkové poruchy“.1

Pokud trpíte spánkovou apnoí, pravděpodobně zažíváte následující symptomy:

 • vyčerpání
 • denní ospalost
 • snížená ostražitost
 • narušená koncentrace
 • zapomnětlivost

Tyto vedlejší účinky spánkové apnoe mohou mít negativní dopad na pracovní výkonnost a produktivitu.1 Nedostatečný spánek může vést k:

 • narušení reakčního času
 • narušení poslechových dovedností
 • problémům při rozhodování
 • problémům se zpracováním informací a krátkodobou pamětí
 • snížené ostražitosti a motivaci
 • zvýšené náladovosti a agresivnímu chování

Pokud trpíte spánkovou apnoí, je větší pravděpodobnost, že přijdete pozdě do práce, usnete, budete dělat chyby nebo se při práci zraníte.1 Přibližně 13 % pracovních úrazů je spojeno s problémy se spánkem. Zaměstnanci s poruchami spánku jsou vystaveni dvojnásobnému riziku pracovního úrazu.2

Pokud trpíte spánkovou apnoí, promluvte si se svým lékařem o vhodné léčbě.

Objevte výhody léčby spánkové apnoe.

Reference

01 National Sleep Foundation: Sleep in America Poll (2008).   

02 Uehli et al. Sleep problems and work injuries: A systematic review and meta-analysis. Sleep Medicine Reviews, 2014(18), 61-73.

← Spánková apnoe a riziko dopravních nehod Spánková apnoe a vaše plíce →