Oblíbené ()

Spánková apnoe a vaše plíce

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je často spojována se spánkovou apnoí. Studie ukázaly, že prevalence obstrukční spánkové apnoe (OSA) u lidí s CHOPN je vyšší než u běžné populace.1

CHOPN odkazuje na progresivní zhoršení respiračního systému způsobené uzavřenými dýchacími cestami a sníženým průchodem vzduchu. To může platit pro řadu plicních poruch, jako je rozedma plic, chronická bronchitida a v některých případech i chronické astma.

Pokud trpíte chronickou obstrukční plicní nemocí, mohou se u vás projevit symptomy s hlubokým dopadem na váš spánek:

  • kašel
  • bolest na hrudi
  • časté noční močení

Rovněž léky pro léčbu CHOPN mohou způsobit nespavost nebo denní ospalost.2 Také fakt, že se musíte probudit, abyste řádně užili lék, může váš spánek narušit.

Pacienti, kteří trpí CHOPN a spánkovou apnoí, mají „syndrom překrývání“, který může způsobit extrémní únavu a další zdravotní problémy.

Pokud trpíte CHOPN a spánkovou apnoí, promluvte si s vaším lékařem o řádné léčbě. Možnosti léčby, jako je neinvazivní ventilace (NIV), mohou pomoci snížit pocit dušnosti a napomoci lepšímu dýchání.³ A co je mnohem důležitější, řádná léčba může pomoci snížit četnost hospitalizace a může snížit úmrtnost.³ ResMed podporuje hromadné globální studie, které hodnotí přínos z hlediska úmrtnosti stejně jako kvalitu života a další výstupy u pacientů s CHOPN léčených s NIV.

ResMed vám může pomoci opět začít žít pomocí inovativních řešení. Objevte výhody léčby spánkové apnoe.

Reference

01 Carlos Zamarrón, Vanesa García Paz, Emilio Morete, and Felix del Campo Matías. Association of chronic obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnea consequences. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. Dec 2008; 3(4): 671–682.   

02 National Sleep Foundation: “Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Sleep.”   

03 Lightowler, J.V., et al., Non-invasive positive pressure ventilation to treat respiratory failure resulting from exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: Cochrane systematic review and meta-analysis. BMJ, 2003. 326(7382): p. 185.

← Spánková apnoe a práce Spánková apnoe a diabetes →