Oblíbené ()
Upozornění: Výdejna bude 23. 8. a 25. 8. UZAVŘENA.

Spánková apnoe a vaše srdce

Studie ukázaly, že významný podíl osob s kardiovaskulárními onemocněními, jako je vysoký krevní tlak a srdeční selhání, často trpí spánkovou apnoí.¹ I když se spánková apnoe může rozvinout jako důsledek srdečního onemocnění, rovněž jej může spustit a urychlit jeho progresi.

Obstrukční spánková apnoe (OSA) a vaše srdce

Lidé s obstrukční spánkovou apnoí trpí opakovaným narušením spánku v průběhu noci, což způsobuje nadměrnou denní ospalost. Ve výsledku může OSA způsobit četné zdravotní důsledky vzhledem ke stresu, ke kterému dochází s každou apnoí nebo zástavou dýchání.2 Zdá se také, že OSA přispívá k určitým kardiovaskulárním nemocem nebo je zhoršuje.

Hypertenze

Lidé s OSA mají zvýšené riziko rozvoje hypertenze neboli vysokého krevního tlaku z důvodu dlouhodobé nadměrné srdeční zátěže.2 Šedesát čtyři procent pacientů s hypertenzí, kteří nereagují na farmaceutickou léčbu, trpí spánkovou apnoí.3 Ve většině případů platí, že čím závažnější OSA, tím vyšší je riziko rozvoje hypertenze.

Ischemická choroba srdeční (ICHS)

Ischemická choroba srdeční je způsobena tvorbou tukových ložisek v hlavních srdečních artériích. Ve výsledku se do srdce dostává méně krve a kyslíku. Časem se může objevit bolest na hrudi, dušnost a infarkt.

Obstrukční spánková apnoe se objevuje dvakrát tak často u pacientů s ischemickou chorobou srdeční než u lidí, kteří ICHS netrpí.4 OSA může zhoršit ischemickou srdeční chorobu, protože během přerušovaného dýchání dochází k poklesům krevního tlaku.5 Následné snížení množství kyslíku a stres mohou vést k větší náchylnosti cév k jejich poškození.5

Poruchy srdečního rytmu

Poruchy srdečního rytmu nebo arytmie se často objevují u lidí s OSA a vzrůstají s počtem epizod spánkové apnoe. Pravděpodobnost arytmie je 18krát vyšší po každé zástavě dýchání v porovnání
s normálním dýcháním.2 Noční poruchy srdečního rytmu se projevily až u 50 % pacientů s OSA.2

Srdeční selhání

Srdeční selhání je způsobeno jinými nemocemi nebo potížemi, které poškozují srdeční sval. OSA může vést k oslabení čerpací schopnosti vašeho srdečního svalu, což vede k městnavému srdečnímu selhání.2 Studie ukazují, že k rozvoji OSA dochází u 11 až 37 % pacientů se srdečním selháním2
a k některé formě poruchy dýchání ve spánku u 76 % pacientů se srdečním selháním.7

OSA a srdeční selhání jsou spojeny s častými hospitalizacemi, vysokými finančními náklady a úmrtností.4

Mrtvice

Mrtvice je způsobena ztrátou mozkové funkce v důsledku poruchy dodávky krve do mozku. U 63 % lidí, kteří měli mrtvici, se rovněž vyskytla nějaká forma spánkové apnoe včetně OSA.6 Studie projevily, že u pacientů s OSA, kteří měli mrtvici, dochází k vyšší úmrtnosti2.

Léčba

Je tudíž důležité obstrukční spánkovou apnoe řádně vyšetřit a léčit, aby se snížilo riziko srdečního selhání.

Reference

01 Somers VK, White DP, Amin R, et al. Sleep Apnea and Cardiovascular Disease: An American Heart Association/American College of Cardiology Foundation Scientific Statement From the American Heart Association Council for High Blood Pressure Research Professional Education Committee, Council on Clinical Cardiology, Stroke Council, and Council on Cardiovascular Nursing In Collaboration With the National Heart, Lung, and Blood Institute National Center on Sleep Disorders Research (National Institutes of Health).

02 Pedrosa, R.P., et al., Obstructive sleep apnea: the most common secondary cause of hypertension associated with resistant hypertension. Hypertension, 2011. 58(5): p. 811-7.    

03 Sleep Disorders Research (National Institutes of Health). J Am Coll Cardiol. 2008;52(8):686-717.   

04 Fernando De Torres-Alba, Daniele Gemma, Eduardo Armada-Romero, Juan Ramón Rey-Blas, Esteban López-de-Sá, and José Luis López-Sendon. Obstructive Sleep Apnea and Coronary Artery Disease: From Pathophysiology to Clinical Implication. Pulmonary Medicine (2013).     

05 Oldenburg, O., et al., Sleep-disordered breathing in patients with symptomatic heart failure: a contemporary study of prevalence in and characteristics of 700 patients. Eur J Heart Fail, 2007. 9(3): p. 251-7.   

06 Bassetti C, Aldrich MS. Sleep Apnoea in Acute Cerebrovascular Diseases: Final Report on 128 Patients. Sleep 1999;22(2):217-23.   

← Spánková apnoe a vaše hmotnost

Uzavření výdejny

Vážení zákazníci,

výdejna zdravotních pomůcek ResMed bude z důvodu rekonstrukce uzavřena v následujících dnech:

úterý 23.8. a čtvrtek 25.8.

Děkujeme za pochopení

ResMed CZ